bg_center
top_podstrona

Przewodnik i uczestnicy Wyprawy

Wyprawa zostanie poprowadzona pod przewodnictwem Jerzego Prokopiuka (demo bohatera) jednego z najwybitniejszych intelektualistów w naszym kraju, jest pierwszy tłumaczem i popularyzatorem psychologii Carla Gustawa Junga w Polsce. Autorem 18 książek, 132 przekładów dzieł Goethego, Junga, Schillera, Steinera, Freuda, Hessego. Stworzył ponad 550 esejów, rozpraw i artykułów.

Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego. Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku prowadzi w Warszawie zarejestrowany jako stowarzyszenie Klub Gnosis. Za punkt centralny swojego światopoglądu uznaje człowieka, którego rozumie jako symbol czyli "most" między światem duchowym a fizycznym. Więcej informacj na temat jego duchowych peregrynacji można znaleźć tutaj. Dużo miejsca w swoich pracach poświęcił duchowości antropozoficznej, w której człowiek w swojej realizującej się wolności stanowi "oś świata" i jest jednocześnie kluczem do poznania rzeczywistości.

Innymi ważnymi osobami biorącymi udział w Wyprawie jest reżyser filmu – Irek Dobrowolski oraz jeden z uczniów Jerzego, spiritual coach, Sebastian Minor.

the player will be placed here
Pobierz plik MP4
top box top box top box top box top box top box