bg_center
wyprawa_naglowek

Od lat 60-tych mamy do czynienia z tak zwaną duchowością New Age, która prowadzi do zapomnianych źródeł, ale często zadowala się powierzchownością zjawiska bez dotarcia do jego istoty. Obecne zmiany we wszechświecie budzą w ludziach nową świadomość, która już nie zadowala się namiastką. Ludzie pragną odpowiedzi na fundamentalne pytania, na które religie instytucjonalne odpowiedzi nie udzieliły. Nasz projekt przy udziale myśliciela, który przeszedł wiele dróg prowadzących do poznania ma za zadanie pójść śladami grala rozumianego jako boska istota w nas.

Tych dróg w historii było bardzo wiele i nie sposób opowiedziećo wszystkich. Wybraliśmy te najbliższe Jerzemu Prokopiukowi –europejskie drogi duchowe. Nie chcemy nikogo krytykować, nie damy rady nikogo zbawić - chcemy pomóc w uporządkowaniu wielkiej wiedzy, która w tych latach będzie niezbędna do przetrwania czekających nas kryzysów. Kryzysów materii i psychiki. Jeśli każdy z nas odnajdzie w sobie choćby okruch z naszej opowieści, dostanie moc, która pozwoli mu iść dalej na drodze rozwoju.

uczestnicy